2021

General (ท)

heartshare
การดู 345 ครั้ง
สารคดีนี้ จะพาคุณไปพบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวโรฮิงญา ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ


แนะนำ

© 2021 White Channel Co.,Ltd.