บริการ
คำนวณซะกาตออนไลน์
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
สินทรัพย์รวม

0

บาท

จำนวนเงินที่คุณต้องจ่ายซะกาต

0
บาท

donatebtn
ราคาทองคำแท่งวันนี้
29,116 บาท
ราคาทองคำรูปพรรณวันนี้
28,094 บาท
พิกัดที่ต้องจ่ายซะกาต (คิดจากทองรูปพรรณ)
156,765 บาท

หมายเหตุ : ทองที่นำมาคำนวณซะกาตนั้นหมายถึงทองที่เป็นทรัพย์สินสำหรับขาย ไม่ใช่ทองที่ไว้สำหรับสวนใส่ในยามปกติ

© 2021 White Channel Co.,Ltd.